Skip to content

Therapie moet ook een beetje leuk zijn, een prettige plek om naar toe te gaan.

Praktisch

Aanmelden en kosten

De aanmelding kan door de verwijzer of cliënt zelf gedaan worden. Dit is mogelijk via de mail, schriftelijk of telefonisch.

Voor kinderen tot 18 jaar

Kosten voor de PMT worden vergoed door de gemeente. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts of CJG. Soms is de PMT onderdeel van de behandeling bij 1 van mijn collega psychologen. Dan wordt het vergoed via het traject dat bij de betreffende praktijk loopt. Na aanmelding volgt de intake met de ouders en een kennismakingsgesprek met het kind (en/ of 1 van de ouders). Hierin wordt besproken of het zinvol is eerst een aantal observatie sessies (OKI-B of Theraplay methode) met ouders en kind te doen, voordat het PMT behandelplan wordt opgesteld. Soms is dat al met de verwijzers en ouders besproken en kan daar direct mee begonnen worden.

Voor volwassenen

De PMT kan (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar, afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering. Zie voor een overzicht www.zorgwijzer.nl

In sommige gevallen vergoed de werkgever (een deel van) de kosten of het is traject onderdeel van letselschade. Het tarief bedraagt €75,- per sessie van 50 minuten. Voor het opstellen van behandelplannen en eindevaluaties wordt €50,- in rekening gebracht. Zie voor verdere informatie ‘voor verwijzers’.

Wachttijd

De procedure bij volwassenen en kinderen die niet doorverwezen zijn door een collega psycholoog is dat op korte termijn een kennismakingsgesprek van 30 minuten wordt ingepland (dit kan ook telefonisch of via beeldbellen). Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Dit geeft de mogelijkheid eerst informatie te verkrijgen over de therapie, therapeut, werkruimte en werkwijze. Ook maakt de therapeut een eerste inschatting of de hulpvraag, doelen en mogelijkheden van de cliënt voldoende aanknopingspunten geven voor behandeling in deze PMT praktijk. Bij ‘groen licht’ volgt plaatsing op de wachtlijst. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke wachttijd. Deze is maximaal 3 maanden. Zodra dit niet meer haalbaar is zal er een melding komen op de website en zijn aanmeldingen niet meer mogelijk.

Bereikbaarheid

De Zilverschoon is met eigen vervoer goed te bereiken. Er is voldoende parkeermogelijkheid. De parkeerplaats wordt ook gebruikt voor het vaccineren in de Mheen Sporthal. Het kan zijn dat het druk is.

Met openbaar vervoer neemt u buslijn 2 vanaf het station Apeldoorn. Uitstappen bij halte winkelcentrum De Mheen. Het is dan nog ongeveer 8 minuten lopen.

Praktisch

Praktijk voor PMT

Marga Hoeksema
06 – 23 9697 06
hoeksema@praktijkpmt.nl

Praktijk voor Psychomotorische Therapie, gevestigd in
Zilverschoon 118c
7322 GK Apeldoorn

of neem contact op via het contactformulier.

Contact opnemen